Η Ευρώπη σουΚαλώς ήρθατε στο δικτυακό τόπο του Enterprise Europe Network - Κύπρου, του νέου δικτύου που παρέχει oλοκληρωμένες υπηρεσίες στις κυπριακές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία.

Ο κυπριακός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network αποτελείται από βιομηχανικούς συνδυασμούς, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.


Ενημέρωση, Ανατροφοδότηση και Επιχειρηματική Συνεργασία

Μεταφορά Καινοτομία, Τεχνολογίας και Γνώσης


Υποστήριξη Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τις ΜΜΕ